KLOC s.r.o.
Model 3530

Zcela nový stroj nabízející mnohé inovativní systémy k zefektivnění výroby a k minimalizaci nutných zásahů operátora. Tento stroj se skládá ze tří základních jednotek: jednotka odvinu materiálu, základní stroj a jednotka návinu materiálu. 

Důležité parametry:

- maximální šíře materiálu 340 mm

- minimální šíře materiálu 50 mm

- maximální oblast tisku/embossingu 330 mm x 290 mm podélně ve směru dráhy

- maximální oblast výseku 330 mm x 290 mm podélně ve směru dráhy

- maximální rychlost 6 000 taktů za hodinu

- maximální kapacita fólie při šíři 300 mm = 380 mm

- napětí dráhy materiálu řízeno podtlakovým válcem  

 


www.KLOC.cz
© 2009 Karel Herian