KLOC s.r.o.
MO-Line

Tiskové stroje řady MO-4 představují v současné době absolutní světovou špičku v oblasti ofsetových kotoučových tiskových strojů. Přinášejí mnoho revolučních řešení a zásadních změn oproti původním „kazetovým“ ofsetovým tiskovým strojům Nilpeter MO-3300 a MO-3300 servo, které dodnes společnost Nilpeter úspěšně vyrábí. Hlavní „zbraní“ strojů řady MO-4 je využití technologie formových a tlakových válců na bázi sleevů. Toto řešení, kdy jsou oba výše uvedené válce duté a upínají se do stroje na servomotorem poháněné hřídele, přináší zásadní úsporu času při změně jednotlivých zakázek a také nezanedbatelnou úsporu finanční, kdy pro změnu raportu není již nutné pořízení celé kazety, ale pouze nákup těchto dvou sleevů v požadovaném obvodu. Tiskové stroje MO-4 jsou vybaveny i nemodernější technologií automatického řízení jak podélného, tak i příčného rejstříku systémem P2P. Samozřejmostí je využití nejmodernějšího UV sušení od společnosti IST včetně chladicích válců. Zásadní je také využití sofistikovaného systému managementu tisku s centrálním řízením stroje pomocí 17“ dotykové obrazovky na řídícím pultu stroje. V současné době se tiskové stroje MO-4 vyrábějí pouze pro šíři dráhy materiálu 420 mm.   


www.KLOC.cz
© 2009 Karel Herian