KLOC s.r.o.
FB-Line

Tiskové stroje řady FB-line jsou produkovány ve Spojených státech dceřinou společností společnosti Nilpeter, jako základní řada flexotiskových strojů. Tiskové stroje řady FB-line jsou vynikající flexotiskové stroje schopné potisknout širokou škálu různých materiálů od fólií po kartón. Stroje řady FB-line jsou velice variabilní jak po stránce uspořádání a počtu jednotlivých agregátů, tak i po stránce možností využití různorodých technik zušlechtění tisku. Svou koncepcí jsou tyto stroje předurčeny na střední a velké zakázky, kde je rozhodujícím faktorem nejen rychlost tiskového stroje (až 228 m/min), ale také kvalita tisku. Stroje řady FB-line si může zákazník objednat ve dvou základních alternativách a to buď v klasickém uspořádání, kdy je pohon tiskových jednotek a protitlaků realizován pomocí jednoho centrálního motoru, jedné hlavní hřídele a převodovek, nebo v provedení „Servo“, kdy je pohon realizován jednotlivými servomotory.


www.KLOC.cz
© 2009 Karel Herian